Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam targets top 3 at 30th SEA Games

Vietnam targets top 3 at 30th SEA Games

The Vietnamese delegation aims to bag 65-70 gold medals to rank in the top three at the region’s biggest sporting event, 30th SEA Games, in the Philippines.

 • Ngày:
  19/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Sport-Arts
 • [Download]
 • Trang chủ