Gần 6 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới (đến 10h ngày 29/5/2020 giờ VN)