#IG-19905

Những cách đơn giản để giảm thiểu rác thải nhựa

Hà Nội (TTXVN 8/11) Cách tốt nhất để giảm thiểu rác nhựa là thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa.
Xuất bản:Thứ sáu, 08/11/2019 15:30 (GMT+7)
Nguồn: © Ban tư liệu / Tin đồ họa động