#IG-19907

Những mũi tiêm cần thiết cho trẻ dưới 1 tuổi

Hà Nội (TTXVN 29/4) Trẻ em cần được tiêm đầy đủ các mũi vaccine để chủ động phòng bệnh
Xuất bản:Thứ tư, 29/04/2020 15:22 (GMT+7)
Nguồn: © Ban tư liệu / Tin đồ họa động