#IG-19904

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

Hà Nội (TTXVN 21/9/2019)) Sau ba ngày làm việc khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã hoàn thành các chương trình đã được Đại hội thông qua.
Xuất bản:Thứ bảy, 21/09/2019 19:52 (GMT+7)
Nguồn: © Ban tư liệu / Tin đồ họa động