Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam confirms 268 COVID-19 cases

Vietnam confirms 268 COVID-19 cases

Vietnam has so far confirmed 268 COVID-19 cases as of April 16, 2020.

 • Ngày:
  16/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ