Thông tin dành cho cha mẹ, người giám hộ
#IG-42104

Y tế - Cộng đồng

Thông tin dành cho cha mẹ, người giám hộ

Hà Nội (TTXVN 10/11) Cha, mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong Giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng).