Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi
#IG-42102

Y tế - Cộng đồng

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi

Hà Nội (TTXVN 10/11) Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi được triển khai từ tháng 11/2021 tại 100% xã, phường trên toàn quốc. Mục tiêu của chiến dịch nhằm tăng diện bao phủ vắc xin phòng COVID-19 trong cộng đồng để chủ động phòng chống dịch COVID-19.