Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19
#IG-42100

Y tế - Cộng đồng

Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19

Hà Nội (TTXVN 10/11) Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 nêu rõ: Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.