Vắc xin Comirnaty của Pfizer-BioNTech
#IG-42101

Y tế - Cộng đồng

Vắc xin Comirnaty của Pfizer-BioNTech

Hà Nội (TTXVN 10/11) Vắc xin Comirnaty của Pfizer-BioNTech sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi do Mỹ-Đức sản xuất. Vắc xin không làm thay đổi hoặc tương tác với DNA của người theo bất kỳ cách nào và không thể gây bệnh COVID-19 cho người được tiêm chủng.