Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Son La ready for 2019 longan export crop

Son La ready for 2019 longan export crop

Son La province expects to export 8,100 tonnes of fresh longans with a total value of 8.8 million USD in 2019.

 • Ngày:
  08/08/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ