Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

No community infections recorded in Vietnam for 84 days

No community infections recorded in Vietnam for 84 days

No community infections recorded in Vietnam for 84 days as of 7am July 9, 2020

 • Ngày:
  09/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ