Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Inundaciones provocan grandes pérdidas en Centro de Vietnam

Inundaciones provocan grandes pérdidas en Centro de Vietnam

 • Ngày:
  14/12/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Desastres naturales-Accidentes
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: