Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hue folk singing

Hue folk singing

Hue folk singing is a variation of Hue royal court music, played on traditional musical instruments with the singers dressed in the ao dai (traditional long dress).

 • Ngày:
  18/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Sport-Arts
 • [Download]
 • Trang chủ