Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Heavy rains cause damage in central region

Heavy rains cause damage in central region

Heavy rains cause damage in central region

 • Ngày:
  13/12/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Natural disaster-Accident
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: