Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Four Vietnamese recognised as world billionaires

Four Vietnamese recognised as world billionaires

Four Vietnamese business people has been recognised as world billionaires in Forbes magazine's 2020 list of the world’s richest people.

 • Ngày:
  09/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ