Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

2019-nCoV situation by February 11

2019-nCoV situation by February 11

By 7:30 Feb. 11, 2020, 43,099 confirmed cases of 2019-nCoV infection have been reported globally, including 1,018 deaths (1016 in China and 2 outside mainland China). Vietnam has so far reported 15 cases of 2019-nCoV infection.

 • Ngày:
  11/02/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ