Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Vietnam’s top 10 most valuable brands in 2019

Vietnam’s top 10 most valuable brands in 2019

Food and beverage industry and telecommunications continued to dominate the list of Vietnam’s top 10 most valuable brands in 2019 with the most representatives.

 • Ngày:
  01/08/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ