Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

CPI in October inches up 0.09 percent

CPI in October inches up 0.09 percent

The consumer price index inched up 0.09 percent in October against the previous month, and 2.47 percent year-on-year, according to the General Statistics Office of Vietnam.

 • Ngày:
  02/11/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ