Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tương lai của trẻ em chưa được đảm bảo tốt

Tương lai của trẻ em chưa được đảm bảo tốt

Hà Nội (TTXVN 23/1) Luật Trẻ em năm 2016 đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thúc đẩy việc thực hiện ngày càng tốt hơn những quyền cơ bản của trẻ em mà Việt Nam là một trong các quốc gia phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc.

 • Ngày:
  23/01/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ