Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2024: Bảo tồn, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
#IG-210955

Văn hóa - Xã hội

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2024: Bảo tồn, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Hà Nội (TTXVN 19/4) Từ ngày 18 - 21/4/2024, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2024. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4 hằng năm) là dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc; xây dựng và phát triển đời sống văn hoá lành mạnh, tiến bộ; các dân tộc góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/04/2024 05:45 (GMT+7)