Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2024: Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập
#IG-210943

Văn hóa - Xã hội

Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2024: Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

Hà Nội (TTXVN 18/4) Ngày 18/4 hằng năm được chọn là Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập”. Đây là dịp để chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật, khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập - bình đẳng cho người khuyết tật. Những năm qua, việc bảo vệ quyền của người khuyết tật và thực hiện các chính sách trợ giúp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, bảo đảm thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch trợ giúp người khuyết tật. Một số chính sách trợ giúp người khuyết tật được tích cực điều chỉnh phù hợp với thực tế. Những đổi mới trong hoạt động truyền thông mang lại hiệu quả thực chất, thúc đẩy chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo nghề, tạo sinh kế phù hợp để người khuyết tật tự chủ trong cuộc sống…
Xuất bản:Thứ năm, 18/04/2024 06:32 (GMT+7)