Từ 1/7/2020, lái xe cần chú ý những điều sau để không bị phạt