Triều Tiên, Hàn Quốc sắp tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán