Tổng quan về Vùng đồng bằng sông Cửu Long
#IG-63704

Văn hóa - Xã hội

Tổng quan về Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội (TTXVN 24/4) Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng cực Nâm của Việt Nam, 1 trong 2 phần của Nam Bộ. Đây là một trong 6 vùng kinh tế-xã hội của Việt Nam, có địa chính trị, địa kinh tế và và địa quân sự hết sức quan trọng đối với cả nước.
Xuất bản:Chủ nhật, 24/04/2022 06:03 (GMT+7)