Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tình trạng ô nhiễm không khí ở các nước

Tình trạng ô nhiễm không khí ở các nước

Hà Nội (TTXVN 12/11) Tất cả các khu vực trên thế giới ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí, nhưng người dân ở các thành phố thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khu vực có mức ô nhiễm không khí cao nhất là Đông Địa Trung Hải và Đông Nam Á.

 • Ngày:
  12/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ