Những vấn đề về vệ sinh mà thế giới đang đối mặt
#IG-14539

Văn hóa - Xã hội

Những vấn đề về vệ sinh mà thế giới đang đối mặt

Hà Nội (TTXVN 19/11) Ngày Nhà vệ sinh thế giới 19/11 năm 2019 có chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng đến những người chưa được tiếp cận với điều kiện vệ sinh cơ bản, an toàn cũng như đánh giá hậu quả của thực trạng này.
Xuất bản:Thứ ba, 19/11/2019 08:26 (GMT+7)