Những tiện ích của mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới  (từ 1/4/2021)
#IG-19555

Văn hóa - Xã hội

Những tiện ích của mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới (từ 1/4/2021)

Hà Nội (TTXVN 17/3) Từ ngày 1/4/2021, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc. So với thẻ cũ, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm tiện lợi trong sử dụng. Đồng thời, thẻ BHYT cũ còn hiệu lực vẫn được dùng tới khi hết hạn.
Xuất bản:17-03-2021