Những thành phố nào được chọn là Thủ đô Sách Thế giới?
#IG-12799

Văn hóa - Xã hội

Những thành phố nào được chọn là Thủ đô Sách Thế giới?

Hà Nội (TTXVN 22/4) Danh hiệu Thủ đô Sách Thế giới là sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhằm khuyến khích phát triển sách và văn hóa đọc. Mỗi năm có một thành phố được chọn trao danh hiệu này.
Xuất bản:Thứ hai, 22/04/2019 14:53 (GMT+7)