Những nỗ lực quốc tế về cấm bom mìn, bom đạn chùm
#IG-19687

Văn hóa - Xã hội

Những nỗ lực quốc tế về cấm bom mìn, bom đạn chùm

Hà Nội (TTXVN 4/4) Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đã gây ra hàng nghìn trường hợp thương vong mỗi năm. Ngoài những mất mát về con người, các hoạt động an ninh, kinh tế-xã hội cũng bị ảnh hưởng. Ngày Quốc tế Nhận thức bom mìn và Hỗ trợ Hành động bom mìn (4/4) được Liên hợp quốc tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của con người về một thế giới không còn mối đe dọa về bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Xuất bản:Chủ nhật, 04/04/2021 07:00 (GMT+7)