Những hành động thiết thực bảo vệ môi trường
#IG-21574

Văn hóa - Xã hội

Những hành động thiết thực bảo vệ môi trường

Hà Nội (TTXVN 21/9) Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.
Xuất bản:Thứ ba, 21/09/2021 15:51 (GMT+7)