Nhiều tỉnh, thành phía Bắc cho mở lại một số hoạt động, dịch vụ
#IG-21543

Văn hóa - Xã hội

Nhiều tỉnh, thành phía Bắc cho mở lại một số hoạt động, dịch vụ

Hà Nội (TTXVN 18/9) Dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Nhiều tỉnh,thành phố đã cho mở lại một số hoạt động, dịch vụ, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và một số điều kiện hạn chế.
Xuất bản:Chủ nhật, 19/09/2021 08:24 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19