Ngày Quốc tế Yoga 21/6/2021: Tập Yoga vì sức khỏe của mỗi người