Miền Bắc mưa xuân, Nam Bộ trời nắng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019