#IG-116597

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Ngày Quốc tế Hành động vì các dòng sông 14/3/2023: Nỗ lực bảo vệ mạch sống của Trái đất

Hà Nội (TTXVN 14/3) Các dòng sông vốn được xem là mạch sống của Trái đất. Tuy nhiên, hoạt động của con người đang đe dọa nghiêm trọng tới các dòng sông. Nhiều năm qua, Việt Nam đã đưa ra những quyết sách quan trọng và hành động thiết thực để bảo vệ cũng như hồi sinh mạch nguồn sự sống của Trái đất này.
Xuất bản:Thứ ba, 14/03/2023 05:43 (GMT+7)