Hàng loạt các yếu tố bất lợi làm phương hại tới an ninh lương thực toàn cầu
#IG-104970

Văn hóa - Xã hội

Hàng loạt các yếu tố bất lợi làm phương hại tới an ninh lương thực toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 31/8) Thế giới đang cùng lúc phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như xung đột, COVID-19, biến đổi khí hậu cùng với bất bình đẳng xã hội. Những yếu tố này đang làm phương hại tới an ninh lương thực toàn cầu, khiến thế giới chệch khỏi mục tiêu xóa đói vào năm 2030.
Xuất bản:Thứ tư, 31/08/2022 05:54 (GMT+7)