Hải Phòng tăng diện tích công viên, vườn hoa, phủ xanh đô thị
#IG-115886

Văn hóa - Xã hội

Hải Phòng tăng diện tích công viên, vườn hoa, phủ xanh đô thị

Hà Nội (TTXVN 6/12) Những năm gần đây, thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện tăng quỹ đất công viên cây xanh khu vực nội đô. Giai đoạn 2021-2025, thành phố chủ trương đầu tư bổ sung 62 công viên vườn hoa cho khu vực 7 quận với tổng diện tích khoảng 71 ha. Giai đoạn 2022-2025, dự kiến đầu tư tiếp 54 công viên, vườn hoa, với mục tiêu xanh hóa đô thị, nâng cao chất lượng sống nhân dân, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I trên địa bàn thành phố và hướng tới mục tiêu chí đô thị loại đặc biệt vào năm 2030.
Xuất bản:Thứ ba, 06/12/2022 10:03 (GMT+7)