Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội
#IG-21406

Văn hóa - Xã hội

Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội

Hà Nội (TTXVN 2/9) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố đặc biệt là kiểm soát chặt hơn, cần thiết áp dụng cao hơn một mức việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Xuất bản:Thứ năm, 02/09/2021 13:02 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19