Hà Nội: Chỉ tiêu phát triển văn hóa-xã hội và quy hoạch, đô thị, nông thôn, môi trường 5 năm 2021-2025
#IG-41665

Văn hóa - Xã hội

Hà Nội: Chỉ tiêu phát triển văn hóa-xã hội và quy hoạch, đô thị, nông thôn, môi trường 5 năm 2021-2025

Hà Nội (TTXVN 30/9) Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội; trong đó, có những chỉ tiêu cụ thể về phát triển văn hóa-xã hội và quy hoạch, đô thị, nông thôn, môi trường.
Xuất bản:Thứ năm, 30/09/2021 14:16 (GMT+7)