Điều kiện xác định người bị phơi nhiễm, người bị nhiễm HIV  do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
#IG-209609

Y tế - Cộng đồng

Điều kiện xác định người bị phơi nhiễm, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Hà Nội (TTXVN 9/12) Theo Quyết định 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, từ 10/12/2023, người được xác định bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: Bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Có kết quả xét nghiệm HIV dương tính do cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính thực hiện. Mẫu máu sử dụng xét nghiệm phải lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV tại thời điểm từ đủ 30 ngày đến trước 180 ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Xuất bản:Thứ bảy, 09/12/2023 06:12 (GMT+7)