Hạn chế lãng phí thực phẩm để cứu đói cho hàng triệu người
#IG-211838

Y tế - Cộng đồng

Hạn chế lãng phí thực phẩm để cứu đói cho hàng triệu người

Hà Nội (TTXVN 8/7) Việc giảm một nửa số lương thực, thực phẩm bị lãng phí có thể giúp giảm khí thải gây biến đổi khí hậu và chấm dứt tình trạng thiếu lương thực cho 153 triệu người trên toàn cầu. Đây là đánh giá trong báo cáo chung của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) công bố đầu tháng 7/2024.
Xuất bản:Thứ hai, 08/07/2024 14:32 (GMT+7)