Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 gia tăng thách thức đối với an ninh lương thực thế giới

COVID-19 gia tăng thách thức đối với an ninh lương thực thế giới

Hà Nội (TTXVN 17/7) Xóa đói và đạt tới an ninh lương thực vẫn là một thách thức đối với thế giới. Đại dịch COVID-19 xuất hiện làm thách thức gia tăng.

 • Ngày:
  17/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ