Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 có thể cắt giảm 6% khí nhà kính năm 2020

COVID-19 có thể cắt giảm 6% khí nhà kính năm 2020

Hà Nội (TTXVN 21/8) COVID-19 có thể làm lượng phát thải khí nhà kính giảm 6% trong năm 2020, song vẫn thấp hơn yêu cầu cắt giảm 7,6%/năm để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C.

 • Ngày:
  21/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ