Các bãi rác là nguồn
#IG-104873

Văn hóa - Xã hội

Các bãi rác là nguồn "siêu phát thải" khí methane độc hại

Hà Nội (TTXVN 20/8) Các bãi rác đang phát thải nhiều khí methane độc hại hơn so với tính toán trước đây của giới khoa học. Kết quả nghiên cứu mới này cho thấy độ cấp thiết trong quy trình quản lý các bãi rác, đặc biệt tại những quốc gia có truyền thống đốt các loại rác thải.
Xuất bản:Thứ bảy, 20/08/2022 06:05 (GMT+7)