Bốn cấp độ
#IG-41793

Văn hóa - Xã hội

Bốn cấp độ "thích ứng an toàn" với dịch COVID-19 (đối với cá nhân)

Hà Nội (TTXVN 13/10) Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, có bốn cấp độ dịch bệnh, gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ. Bộ Y tế sẽ hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ. Người dân cần tuân thủ 5K, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, khám chữa bệnh tuân thủ về các điều kiện đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.
Xuất bản:Thứ tư, 13/10/2021 06:02 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19