Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1%
#IG-105616

Văn hóa - Xã hội

Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1%

Hà Nội (TTXVN 9/11) Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều trong toàn tỉnh giảm còn dưới 1%, đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện chính sách giảm nghèo.
Xuất bản:Thứ tư, 09/11/2022 14:20 (GMT+7)