5 di tích quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh
#IG-18464

Văn hóa - Xã hội

5 di tích quốc gia đặc biệt tại Quảng Ninh

Hà Nội (TTXVN 26/11) Quảng Ninh hiện có 5 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Di tích lịch sử Bạch Đằng, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử, Di tích lịch sử Khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều và Di tích lịch sử Đền Cửa Ông.
Xuất bản:Thứ năm, 26/11/2020 06:10 (GMT+7)