4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh năm 2022
#IG-104902

Văn hóa - Xã hội

4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh năm 2022

Hà Nội (TTXVN 23/8) Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục bắt đầu từ thứ Năm - ngày 1/9/2022 đến hết Chủ nhật - ngày 4/9/2022, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hàng tuần.
Xuất bản:Thứ ba, 23/08/2022 11:11 (GMT+7)