11 tháng năm 2021: Số vụ tai nạn giao thông giảm gần 25%