Quý I năm 2024: 2.723 người chết vì tai nạn giao thông